Onderzoek

Het kan zijn dat u gemerkt heeft, dat het op school niet goed gaat met uw kind, maar u weet niet waarom...misschien vermoedt u wel waarom dat uw kind zich niet goed ontwikkelt, en is het nodig, dat er onderzoek gedaan wordt. Bijvoorbeeld bij een vermoeden van dyslexie.


Het is ook mogelijk, dat er al onderzoek gedaan is, maar dat u hulp wilt bij een goede en op resultaat gericht begeleiding. Als ouder voelt u intuïtief aan, dat uw kind steeds minder blij en gelukkig is en u weet niet waarom.


Uw kind heeft klachten als hoofdpijn en/of buikpijn of heeft slaapproblemen zonder dat hij/zij ziek is.


Uw kind wordt geplaagd op school of in de buurt.


U heeft twijfels ten aanzien van de ontwikkeling richting het voortgezet onderwijs of het beroepsonderwijs.


Uw kind kan geen keuze maken voor een bepaalde studie. Alles lijkt wel leuk, of juist: het is allemaal waardeloos.


Uw kind heeft een studie voortijdig afgebroken en weet niet wat nu...


U kunt bij de OPR terecht voor onderzoek en begeleiding van:

  • Dyslexie
  • Rekenproblemen
  • Werkhoudingproblemen
  • Geheugenproblemen
  • Capaciteitenonderzoek
  • Faalangst
  • Adviezen voortgezet onderwijs en verdere school- en beroepskeuze
  • Gespecialiseerde remedial teaching (extra hulp) bij leerproblemen
  • Na een tegenvallende CITO-toets of groot verschil met het basisschooladvies een extra onderzoek om tot een goede V.O.-keuze te komen
  • Studie- en beroepskeuze onderzoek en advies