Medewerkers en Samenwerking

Ellen van Bernebeek


Drs. Ellen van Bernebeek is Orthopedagoog en Onderwijskundige met een jarenlange ervaring in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Ze is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van leerproblemen. Wat heel centraal staat bij de aanpak in onze praktijk is betrokkenheid bij de cliënten. Steeds weer wordt duidelijk, dat de kinderen en ouders dat zo belangrijk vinden. Het gevoel, dat je er echt voor ze bént. Bij de OPR staat natuurlijk de kwaliteit van onderzoek en begeleiding voorop. Onderzoek kan goed en succesvol gedaan worden als kinderen zich met volle overgave openstellen en meewerken. Niet omdat het moet, maar vanuit de eigen behoefte van uw kind om de problemen te lijf te gaan en weer in ontwikkeling te komen.

Elise Willems


Er is een nauwe samenwerking met Drs. Elise Willems. Zij is geregistreerd als erkend psychotherapeut in het BIG register. Ze is lid van de vereniging voor Kinder- en jeugdpsychotherapie. Ook is ze lid van het NIP, lid NVO, geregistreerd voor diagnostiek (BBR) en geregistreerd GZ-psycholoog met specialisme klinisch psycholoog. Behalve dat Elise haar grote deskundigheid ter beschikking stelt bij onderzoek en begeleiding van mijn cliënten, geeft deze nauwe samenwerking ook goede mogelijkheden voor verwijzing als begeleiding in haar praktijk in Nijmegen meer geschikt zou zijn voor het betreffende kind.


www.psychotherapiewillems.nl

Marion de Hoogt


Marion is Orthopedagoog i.o. en werkt nauw met onze praktijk samen. Marion is gespecialiseerd in leerproblemen, hoogbegaafdheid en begeleiding van leerlingen met een hulpvraag in het basisonderwijs. Marion heeft een eigen praktijk in Oss als Orthopedagoog en Remedial Teacher:


Vooruit


Carlijn Bosma


Carlijn is orthopedagoog i.o. vanuit de Universiteit Nijmegen en ook zij zal met ingang van 1 september 2015 bij ons team gaan horen. Carlijn is gespecialiseerd in Ontwikkelings- en Leerproblemen.