Kosten

In een aantal gevallen worden de kosten na een verwijzing van de huisarts via uw zorgverzekering geheel vergoed. Te denken valt aan bijvoorbeeld dyslexieonderzoek bij kinderen, geboren vanaf 1 januari 2001. Wij kunnen u helpen te kijken waar u het best terecht kunt. Maar ook in andere gevallen is soms vergoeding mogelijk. Wanneer de kosten niet of niet rechtstreeks door ons gedeclareerd kunnen worden kunt u uw nota achteraf zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar bepaalt dan of er een vergoeding gegeven kan worden in hoeverre de nota zal worden vergoed. Echter, in een aantal gevallen zullen de kosten door de ouders zelf betaald moeten worden. U wordt hierover vooraf nauwkeurig op de hoogte gebracht.


Kosten bij afzeggen

Wanneer u niet naar een afspraak komt of wanneer u minder dan 24 uur tevoren afzegt, wordt de zitting wel in rekening gebracht. Wanneer tijdig wordt afgezegd worden geen kosten in rekening gebracht.


Dyslexie

VERGOEDINGSREGELING ERNSTIG DYSLECTISCHE LEERLINGEN

Per 1 januari 2009 valt het onderzoek naar en de behandeling van dyslexie in het basispakket van de zorgverzekering met dien verstande dat het hier alleen om de meest ernstige ‘gevallen’ van dyslexie gaat, alleen voor leerlingen die in 2010 7, 8, 9 of 10 jaar oud zijn, sprake is van diverse D- en/of E scores voor lezen/spelling op het leerlingvolgsysteem, op de basisschool al minimaal een half jaar begeleid is met de leerling zonder resultaat en men op school een vermoeden heeft voor een ernstige dyslexie. Hiertoe dient een uitgebreid leerlingendossier aangeleverd te worden door school. Voor meer informatie over deze regeling en over de vergoedingen zie www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl en/of www.masterplandyslexie.nl. Wanneer men voldoet aan de voorwaarden, dan kan men ervan uitgaan dat de kosten (in principe) in zijn totaliteit vergoed worden.

Studie-en beroepskeuzeproblemen
Als jongvolwassene moet je veel verschillende keuzes maken op allerlei levensgebieden, zoals welke studie je gaat doen, waar je nou eigenlijk wilt werken, hoe jij je tijd en aandacht wil verdelen over de verschillende levensgebieden of je wilt samenwonen, trouwen of kinderen krijgen, waar je wil gaat wonen…Sommige mensen ervaren het als zeer stressvol dat er zo veel mogelijkheden zijn om uit te kiezen.
Lees verder...