Behandeling

Onze hulp bestaat niet alleen uit het schrijven van een verslag en het voeren van gesprekken daarover, maar ook kunnen wij u de hulp aanbieden van een deskundig opgeleid remedial teacher, die onder onze supervisie het behandelingsplan uitvoert in nauwe samenwerking met onze praktijk. Deze remedial teachers zijn opgeleid aan door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen erkende post-HBO-opleidingen.


Na afloop van een handelingsplanperiode kunt u steeds een nieuwe afspraak maken op onze praktijk om te kijken of de remedial teaching voldoende heeft geholpen en voor het maken van een nieuw handelingsplan voor een volgende periode.


In een aantal gevallen wordt de behandeling door de orthopedagoog of de GZ-psycholoog zelf uitgevoerd. Als wij niet naar een met ons samenwerkende remedial teacher kunnen verwijzen omdat u bijvoorbeeld wat te ver woont, proberen we in overleg met u tot een goede oplossing te komen. Vanuit onze deskundigheid maken wij gebruik van specifieke diagnostische strategie├źn. Daarnaast hebben wij orthodidactische methoden en materialen ontwikkeld die wij de remedial teachers ter beschikking stellen. Ook stimuleren wij de deskundigheidsbevordering van remedial teachers die met onze praktijk samenwerken.

Met een gerust hart op weg naar het Voortgezet Onderwijs
De CITO eindtoets hing steeds meer kinderen van groep 8 als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Een zwakke score had enorme gevolgen voor de mogelijkheden om op de school van zijn/haar keuze te worden toegelaten. De Cito-Eindtoets was ooit bedoeld om kinderen een eerlijke kans te geven om te laten zien wat ze in huis hebben. Maar langzamerhand was de toets veranderd in een officieus selectie-instrument. Hoge Cito-scores waren dé manier om een plek op een middelbare school te bemachtigen waar uw kind graag naar toe zou willen.
Lees verder...